top of page
Top of Page
Etusivu

Potilaiden hoidon tulevaisuus on täällä


Head Instruments kehittää älykkäitä tuotteita, jotka parantavat potilaiden elämänlaatua ja tukevat
lääketieteen ammattilaisia työssään. Uskomme, että ratkaisumme antavat neurokirurgeille ja
neurologeille uusia työkaluja, mutta myös muodostuvat alan standardiksi sairauksien ja häiriöiden
hoidossa.

Tulevaisuus nykypäivään

Edistyneet kirurgiset teknologiat ja uudet hoitomuodot antavat uuden elämän.

Älykkäät ideat tuotteiksi

Toteutetaan ennalta tietäviä ja erittäin tarkasti ohjaavia kirurgisia tuotteita.

Huippuosaajat yhteen

Kirurgian, teknologioiden ja tutkimuksen edelläkävijät yhteisen pöydän äärelle.

Mahdollistamme edistyksellisten kirurgisten teknologioiden
tutkimisen, kliinisen testaamisen ja tuotteistamisen.

1/1
Yritys

Tausta


Head Instruments Oy kehittää edistynyttä lääketieteen teknologiaa ja tuotteita. Yrityksemme
perustuu unelmille, kokemukselle, ammattitaidolle ja halulle edistää ihmisten hyvinvointia ja
terveyttä.

 

Head Instrumentsin perustivat vuonna 2016 lääketieteen ja tuotekehityksen ammattilaiset, joilla on
yhteinen intohimo tuoda tulevaisuuden hoitoratkaisut tämän päivän lääketieteen ammattilaisten
käyttöön.

 

Teemme edistyneen lääketieteen teknologian tutkimuksen, kliinisen testauksen ja tuotteistuksen
mahdolliseksi. Tavoitteemme on vakiinnuttaa liikehäiriöindeksi MDI, jonka MDM-mittari tuottaa,
liikehäiriöiden tutkimuksen ja hoidon standardiksi.

head-mdm-8706-lowres.jpg

Head MDM - Movement Disorder Monitor mittaa liikehäiriöitä​

Vallankumouksellinen ratkaisu, joka auttaa lääketieteen ammattilaisia ja heidän potilaitaan, joilla on liikehäiriösairaus. Movement Disorder Monitoria käyttävät yliopistosairaalat ja tunnetut eurooppalaiset neurokirurgit.

 

Head MDM:n avulla hoitavat lääkärit ja potilas voivat seurata tilannetta tarkasti ja verrata valitun hoidon tehokkuutta. Menetelmän avulla hoidon hienosäätö helpottuu merkittävästi ja potilaat saavuttavat parhaimman hoitotasapainon nopeammin.
 

Liikehäiriömittarin sisäänrakennetun arkistointiominaisuuksien avulla tiedot säilyvät vertailukelpoisina, mikä nopeuttaa hoitoprosessia ja vähentää tarpeettomia hoitokäyntejä.

Mittari on myös tarkoitus liittää langattomasti syväaivostimulaatiolaitteistoon, jolloin mittari voi automaattisesti säätää aivojen tahdistusta havaittujen oireiden perusteella.

Lääketieteen ammattilaiselle

  • Seuraa liikehäiriöitä ja niiden hoitoa reaaliajassa

  • Lisää objektiivisen parametrin sairauden tilan ja hoidon tehokkuuden arviointiin

  • Tallentaa vertailukelpoista tietoa, jonka avulla hoitoa on helppo säätää

Potilaalle

  • Helpottaa ja nopeuttaa hoitotasapainon löytämistä

  • Nopeuttaa hoitoprosessia ja vähentää turhia lääkärikäyntejä

head-mdm-8752-lowres.jpg

MDM - Movement Disorder Monitor auttaa liikehäiriösairauksien arvioinnissa ja hoidossa

Liikehäriösairauksien esiintyvyys kasvaa maailmanlaajuisesti. Yleisin liikehäiriöitä
aiheuttava sairaus on Parkinsonin tauti. Muita syitä liikehäiriöille voivat olla mm. dystonia,
erilaiset vapinasairaudet, Touretten syndrooma, synnynnäinen CP-vamma tai MS-tauti. 

 

Markkinoilta on puuttunut kvantitatiivinen ja toistettavissa oleva tapa tai työkalu
liikehäiriöiden määrittämiseen. Head MDM korjaa tämän puutteen.


 

Mikä on MDM?

Head Instruments MDM (Movement Disorder Monitor) on ainutlaatuinen tuote liikehäiriöiden seurantaan ja tallentamiseen. Se on kehitetty yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan neurokirurgian osaston kanssa – todelliseen loppukäyttäjien tarpeeseen.

Head MDM on langaton, reaaliaikainen mittari joka analysoi tarkasti liikehäiriöiden suuruutta ja eri
hoitokeinojen tehokkuutta. Käteen kiinnitettävä sensori mittaa käden liikettä reaaliajassa ja
tallentaa vertailukelpoista tietoa pidemmän mittausajan kuluessa.

 

MDM:n avulla potilasta hoitavat lääkärit ja ja potilas itse voivat tarkkailla tilannetta tarkasti ja
vertailla valitun hoitokeinon tehokkuutta. Tällä tavalla on huomattavasti helpompi säätää hoitoa, ja
potilaat pääsevät parhaaseen hoitotasapainoon nopeammin.
 
Mittarin sisäiset arkistointiominaisuudet pitävät saadun tiedon vertailukelpoisena, mikä myös
nopeuttaa hoitoprosessia ja vähentää turhia lääkärikäyntejä.


 

Lisää tuloksia syväaivosimulaatiosta MDM:n avulla

MDM:ää käytetään syväaivostimulaatiossa tallentamaan liikehäiriöitä. Kerätyn tiedon avulla leikkauksen tuloksia ja jatkohoitoa voidaan objektiivisesti kontrolloida.

 

Tulevaisuudessa MDM voidaan myös langattomasti kytkeä syväaivostimulaatiovälineistöön, jolloin laite voi automaattisesti kontrolloida aivojen synkronointia havaittujen oireiden perusteella. Tulevaisuudessa MDM mittaisi MDI:tä, (Movement Disorder Index eli liikehäiriöindeksi), ja kertoisi
milloin stimulaation määrä on oikea.


Mittari voidaan integroida mobiililaitteisiin, jolloin potilaiden terveydentilaa on helppo tarkkailla leikkauksen jälkeen heidän kotoaan käsin.

MDM auttaa Parkinson-potilaiden tilan ja hoidon tarpeen arvioinnissa

MDM:n avulla saadaan objektiivista tietoa Parkinson-potilaiden tilaa ja lääkevastetta arvioidessa.
Lyhyt mittaus poliklinikkakäynnin aikana antaa hoitavalle lääkärille tarkemman kuvan potilaan
statuksesta ja hoidon tehosta.


MDM:ää jatkokehitetään mittaamaan potilaita heidän kotonaan 24 tunnin ajan, jotta saataisiin vielä
yksityiskohtaisempaa tietoa eri tyyppisistä liikehäiriöistä ja niiden yleisyydestä.

 

Head MDM on CE-merkitty tuote, joka on jatkuvassa käytössä Oulun yliopistollisen sairaalan
neurokirurgian ja neurologian osastoilla ja Innsbruckin yliopistollisessa sairaalassa Itävallassa.

 

Patentit: UK GB 2577135, patentti käsittelyssä: EU 2181666EP, US 37579323

Tuotteet
Referenssit

REFERENSSIT

REFERENSSI

OYS:n neurologian professori Kari Majamaa hyödyntää MDM-mittaria Parkinson-tutkimuksissa: ”Liikehäiriömittaus tuo objektiivisen parametrin taudin vaikeusasteen määrittelyyn”

Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian tutkimusyksikössä on kesästä 2020 lähtien hyödynnetty MDM-mittaria osana Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden tutkimusta. Neurologian professori ja Oulun yliopiston neurotieteen tutkimusyksikön johtaja Kari Majamaa kiittelee laitteen tuomaa lisäarvoa.
 

- Mittari on erittäin helppokäyttöinen. Sen avulla saamme tutkimuspatteristoomme vihdoin yhden objektiivisen parametrin. Muutenhan Parkinsonin taudin diagnosointi, vaikeusasteen määrittely ja potilaan tilan seuranta on subjektiivista: potilaan itsensä kertomaa ja neurologin silmämääräistä arviota liikehäiriöistä.

Liikehäiriömittauksella tarkemmin kiinni Parkinsonin
taudin eri muotoihin ja lääkevasteeseen


MDM kehitettiin alunperin neurokirurgien apuvälineeksi syväaivosimulaation vaikutusten määrittämiseen reaaliajassa. Nyt työn alla on laiteversio, jota myös neurologit voivat hyödyntää työssään entistä monipuolisemmin. Uutta versiota kehitetään yhteistyössä Majamaan tutkimusryhmän kanssa.


- Neurologin näkökulmasta kliininen ongelma on lääkevaikutuksen arviointi, joka nykyisellään perustuu potilaan kertomukseen ja ammattilaisen silmämääräiseen tutkimukseen lyhyen poliklinikkakäynnin aikana. Arvio on parhaimmillaankin karkea ja epäsensitiivinen.
 

Uusi versio MDM:stä toimii Android-alustalla ja mittaa potilaan liikehäiriöitä tämän kotona 24 tunnin ajan. Majamaalla on suuret odotukset kotimittauksen suhteen.


- Uskon, että kotimittaukset parantavat Parkinson-potilaan hoitoa, kun lääkitys määritetään täsmällisemmin mittaustuloksien perusteella. Lisäksi voimme havaita eri tyyppisiä liikehäiriömalleja, joita silmällä ei erota. Löydämme todennäköisesti Parkinsonin taudista erilaisia alamuotoja, jotka eroavat toisistaan syntytekijöiltään ja lääkevasteeltaan. Tätä tietoa hyödyntämällä pääsemme hoitamaan potilaita heidän yksilöllisen taudinkuvansa mukaisesti.

Yhteystiedot
Head Instruments logo

PL 557, 90101 Oulu, Finland

Y-tunnus 2750961-6

Georg Meissner
  • LinkedIn - Grey Circle

Georg Meissner
CEO
+358 40 517 0182

georg.meissner (at) headteam.com

Head Instruments Miika Hakola
  • LinkedIn - Black Circle

Miika Hakola
CFO

Chairman of the Board
+358 400 937 026

miika.hakola (at) headteam.com

bottom of page